Vaativa kuntoutus

Vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus perustuu julkisessa terveydenhuollon yksikössä laadittuun kirjalliseen kuntoutussuunnitelmaan. Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan toiminta- ja työkyvyn turvaaminen ja parantaminen. Kuntoutuksella tuetaan kuntoutujan mahdollisuuksia selviytyä erilaisista arkielämän toiminnoista.


Rokuan Kuntoutus toteuttaa laitos- ja avomuotoista lääkinnällistä kuntoutusta.