Sairausryhmäkohtaiset kuntoutuskurssit

Kelan järjestämien kuntoutuskurssien tavoitteena on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen työ- ja toimintakyvyn parantaminen tai säilyttäminen. Kurssit ohjaavat omatoimiseen kunnon ylläpitämiseen.

Sopeutumisvalmennuskurssien tavoitteena on tukea valmiuksia mahdollisimman täysipainoiseen elämään sairaudesta tai vammasta huolimatta. Tähän pyritään mm. antamalla tietoa sairaudesta ja sen vaikutuksista ja tukemalla selviytymistä sairauden kanssa.

Kelan kuntoutushakemus löytyy Kelan sivulta.

Palveluesimiehet Eija Väänänen p. 020 7819 376 ja Anne Aitta 0406508943 , kuntoutus@rokua.com