Omaishoitajien parikurssi

Omaishoitajien parikurssin kohderyhmänä ovat omaistaan tai läheistään päivittäin hoitavat tai avustavat henkilöt, omaishoitajat, joilla sairauden tai omaishoitajuudesta aiheutuvan rasituksen vuoksi toiminnoista suoriutuminen tai osallistuminen on alentunut tai vaarassa alentua ja joilla voi olla uupumusta, sairauksia tai muita tekijöitä, jotka uhkaavat omaishoitajana jatkamista.

Hakijalla ei tarvitse olla kunnan kanssa laadittua omaishoitosopimusta.

Kuntoutuskurssi kestää 15 vuorokautta ja se toteutetaan 5+5+5 vuorokauden jaksoissa 10 kuukauden aikana. Omainen/läheinen osallistuu kuntoutukseen koko kurssin ajan.

Tulevat kurssit ja ajankohdat:

Kurssinumero: 74312
Aloitusjakso: 09.11.2020 - 13.11.2020
Keskimmäinen jakso: 11.01.2021 - 15.01.2021
Päätösjakso: 02.08.2021 - 06.08.2021

Miten hakeudutaan?

Hakijan on toimitettava lähimpään Kelan toimistoon nykyistä terveydentilaa ja toimintakykyä kuvaava lääkärin B-lausunto ja kuntoutushakemus KU132. Kuntoutushakemus löytyy Kelan sivulta. Hakemukseen liitetään ajankohtainen, kotikunnan toimijoiden laatima selvitys/kuvaus omaishoitajan ja omaisen kotona selviytymisestä.

Kelalta on mahdollista hakea korvausta ansionmenetyksestä kuntoutusrahalomakkeella kurssin päätyttyä. Hakemuksen vastaanottaa Kelan kotipaikkakunnan paikallistoimisto. Hakeudu kurssille viimeistään 6 viikkoa ennen kurssin alkua. Kela tekee kuntoutuspäätöksen.

Kysy lisätietoja:

Kuntoutuspäällikkö Eija Väänänen, p. 020 7819 376; kuntoutus@rokua.com

Kunniakumppani: