Omaishoitajien kuntoutuskurssit - yksilökurssit

Tukea omaan hyvinvointiin, terveyteen ja elämänhallinnan vahvistamiseen

Omaishoitajien kuntoutuskursseja Rokuan rauhallisessa ja kuntouttavassa luontoympäristössä! Kuntoutuksen tavoitteena on tukea omaishoitajan jaksamista tunnistamalla arjen rasitustekijöitä, vahvistaa elämänhallintaa ja antaa tietoa ja keinoja hyvinvoinnin ja terveyden parantamiseen. Kurssilla saa myös arvokasta vertaistukea sekä tukea parempaan arkeen ja omien tukiverkostojen löytämiseen.

Kenelle omaishoitajien kuntoutuskurssi on tarkoitettu?

  • Aikuista omaistaan tai läheistään päivittäin hoitaville ja avustaville henkilöille
  • Sairaudet tai uupumisoireet uhkaavat omaishoitajana jatkamista

Omaishoitajien kursseille ei valita henkilöitä

  • joilla on merkittävä kuntoutusta vaikeuttava sairaus tai liika huonokuntoisuus estää osallistumasta ryhmämuotoiseen kuntoutukseen
  • jotka tarvitsevat kurssilla kommunikoimiseen vieraan kielen tulkkausta.

Huomioithan, että kuntoutuskurssille ei osallistu omaisia.

Tietoa kurssista

Kurssi sisältää kaksi 5 vrk:n jaksoa Rokualla ja niiden välissä kuntoutusta etänä.

Kurssilla on esimerkiksi seuraavia yleisiä tavoitteita:

  • itsehoidon tukeminen ja elämänhallinnan vahvistaminen
  • yksilöllisten ratkaisujen etsiminen arkipäivän ongelmallisiin tilanteisiin
  • opitaan tunnistamaan omaishoitajan arjen rasitus- ja stressitekijöitä sekä keinoja niiden käsittelyyn
  • omaishoitajan ja hoidettavan päivittäisen yhteiselämän sujumisen ja paremman arjen tukeminen
  • aktivoituminen käyttämään kotipaikkakunnan palvelu- ja tukiverkostoja

Kurssin yleisten tavoitteiden lisäksi kurssin alussa määritellään kuntoutujaryhmän tavoitteet ja kuntoutujan yksilölliset tavoitteet, jotka vaikuttavat kuntoutuksen toteutukseen.

Omaishoitajien kuntoutuskurssille hakemiseen et tarvitse B-lausuntoa. Kurssit toteutetaan yhteistyössä Kelan kanssa ja kuntoutuksen maksaa Kela.

Alkavat yksilökurssit:

Kurssinumero: 82707
Ajankohta: 24.05.2021 - 28.05.2021

Kurssinumero: 82708
Ajankohta: 14.06.2021 - 18.06.2021

Kurssinumero: 82709
Ajankohta: 09.08.2021 - 13.08.2021

Kurssinumero: 82710
Ajankohta: 16.08.2021 - 20.08.2021

 

Kysy lisätietoja:

p. 020 7891277 tai kuntoutus@rokua.com

 

Toimimme Oulun Seudun Omaishoitajat ry kunniakumppanina