Nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Rokualla toteutetaan Kelan rahoittamia ja järjestämiä sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseja nuorille sekä heidän perheilleen ja lähiomaisilleen.

Sopeutumisvalmennuskurssi tukee nuorta kuntoutujaa ja hänen perhettään suoriutumaan sairastumisen muuttamassa tai aiheuttamassa elämäntilanteessa. Elämäntilanteeseen vaikuttavat lisäksi kuntoutujan yksilö- ja ympäristötekijät. Kursseilta saat tietoa sairaudestasi ja vertaistukea sekä tukea arjen toimintoihin ja niistä suoriutumiseen.

Kurssit toteutetaan ryhmäkuntoutuksena. 

Tutustu kursseihin valikosta