Vaulu

Vaulu er et elegant og moderne møtelokale som fungerer best som konferanse- og møtelokale for cirka 15 personer.

Utstyr:

 • maks. 15 personer
 • videokanon
 • fastmontert PC, mulighet til å bruke egen PC
 • trådløst internett (Rokua_Wlan)
 • lydanlegg
 • TV-kanaler via videokanon
 • DVD-, Blu-ray og CD-spiller
 • dokumentasjonskamera
 • logikkstyrt AV-system
 • videokonferansemulighet
 • flipover