Nasjonalparken

Rokuas nasjonalpark ble etablert i 1956 for å verne om Rokuas reinlavheier i naturtilstand og spesielle geologiske trekk. Rokua hører til blant Finlands eldste nasjonalparker: Finlands første nasjonalparker ble etablert i 1938 og de følgende i 1956.

Nasjonalparken ligger sør for åsformasjoner og omfatter dyner, synkehuler med myrer og klare tjern samt urgamle strandplatåer og -voller.

I parken finner man sjelden, gammel furuskog i naturtilstand, med en mengde gamle tørrfuruer og robuste gamle treoldinger. Rokuas nasjonalpark er Finlands viktigste vernede område for øde heier.

Rokuas nasjonalpark byr på en flott ramme for friluftsliv og turer. I parken finnes avmerkede turstier og bålplasser og det finnes også en mulighet for overnatting i Pitkäjärvis campingområde eller i Pookivaaras fjellstue (turisthytte).