Kaakkuri

Kaakkuri er et trivelig møterom for mindre grupper. Lokalet egner seg både for møter og friere arrangementer inklusiv borddekning. Det tekniske utstyret i møterommet Kaakkuri tilfresstiller de mest krevende møtedeltakernes behov, og vi anbefaler derfor Kaakkuri som møterom for mindre grupper.

Tilgjengelig utstyr:

  • videokanon
  • fastkoblet PC (med CD- og DVD-mulighet)
  • trådløst internett (Rokua_Wlan)
  • lydanlegg
  • mulighet for å bruke egen bærbar maskin (VGA-kobling for videokanon, 3,5 mm plug for lydanlegg)
  • overhead-prosjektor
  • flipover
  • TV