Energitesten Laturi


Denne patenterte og premierte energitesten ble utviklet av finske Laturi Oy fra Oulu. Den måler graden av velvære og gir deg informasjon om din helsetilstand, din fysiske kondisjon og utholdenhet. Energitesten kombinerer generelt brukte helsetilstandsmålere, og av disse har man avledet Energiindeksen. Energiindeksen er det antall timer du har energi til å utføre arbeid og drive med fritidssysler. Testen består av to deler: etter påmelding får du tilsendt
en lenke til Laturis webtjeneste til din e-postadresse. Ved registrering i lenken svarer du på et par spørsmål om hvor belastende din jobb er og hvor energisk du føler deg, og samtidig fyller du ut forhåndsinformasjon om deg selv. Basert på forhåndsutfylt informasjon setter den testansvarlige de nødvendige målerne opp med tanke på testarrangementet. Om du følger ditt blodtrykk, så må du skrive verdiene ned; ellers vil blodtrykket måles i forbindelse med testarrangementet. Aller først under testarrangementet utføres Polaris Own Index-test
for å vurdere din fysiske utholdenhet. Pulsmåleren er ferdig matet med dine personlige opplysninger, og i testen måles variasjoner av din pulsfrekvens i hvile i cirka fem minutter. Deretter måles ditt blodtrykk og omkrets rundt magen. Til slutt utføres enda en muskeltest for å fastslå muskelstyrken i magemuskulatur samt musklene i nedre og øvre ekstremiteter
samt målinger av smidighet og balanse.   

Forberedelser til testen: unngå hard trening/belastning dagen før. Unngå tung mat cirka 2 timer før testen. Ledige treningsklær for innendørs trening. Unngå alkoholinntak i testsituasjonen
og kvelden før.   

Etter testene fyller den testansvarlige resultatene inn i Laturis webtjeneste og du får tilsendt
resultatene til din e-post.   

Gruppe på 4 x 10 personer, varighet av 1 gruppe: 1 time 15 minutter, dvs. totalt 5 timer,
og dagen avsluttes med en felles samling på 15 minutter der det er mulig å gi tilbakemelding.   
Prisen er 49 euro / person

Primært anbefaler vi prosedyren som er nevnt foran, men om kunden foretrekker det, kan vi utføre testen også basert på en såkalt non-exercise-spørreundersøkelse. Det vil ta litt mindre tid, men resultatet er mer retningsgivende.