Toimintaterapia

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on tukea henkilön omatoimista suoriutumista arjen toiminnoissa. Toimintaterapiaa antaa aina laillistettu kuntoutusalan ammattilainen.