Toimintaterapia

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on tukea henkilön omatoimista suoriutumista arjen toiminnoissa. Toimintaterapiaa antaa aina laillistettu kuntoutusalan ammattilainen. 

Toimintaterapiaan kuuluvat toimintakyvyn arvioinnit ja yksilöllinen tai ryhmämuotoinen toimintaterapia. Toimintakyvyn arvioinnin perusteella asiakkaan kanssa yhteistyössä laaditaan tavoitteet kuntoutukselle. Terapiassa pyritään poistamaan ja lievittämään toimintaa rajoittavia seikkoja, joita voivat aiheuttaa kehityksen häiriöt, ikääntymisen mukanaan tuomat muutokset, sairaudet ja vammat. Kuntoutuksen keinoin voidaan edistää ja tukea henkilön suoriutumista itsestä huolehtimisen toiminnoissa, itsenäisessä ja tuetussa asumisessa, kommunikoinnissa ja vuorovaikutuksessa, vapaa-ajassa ja leikissä, opiskelussa ja työssä. 

Toimintaterapiassa arvioidaan asiakkaalle toimintoja ja ympäristön hallintaa helpottavia apuvälineitä ja ortooseja. Toimintakyvyn tueksi voidaan tehdä myös ergonomia ja muutostyö suunnitelmia kotiin ja työpaikoille. 

Toimintaterapian asiakkaita ovat lapset, nuoret, työikäiset ja ikäihmiset. Toimintaterapia kuntoutukseen voi tulla Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintarenkaan lääkärin lähetteellä, vakuutusyhtiön tai työterveyshuollon maksusitoumuksella tai itsemaksavana.

Toimintaterapeutin kuntoutusarvioon ja kuntoutukseen tulevalla voi olla taustalla kehitysviivettä, sairauksia tai tapaturmia jotka heikentävät henkilön suoriutumista kotona arjessa, koulussa tai työssä. Yleisempiä kuntoutuksen asiakas ryhmiä ovat aivoverenkiertohäiriö, aivovamma, reuma, fibromyalgia, crps- ja muut kipupotilaat. 

Toimintaterapeuttimme Hanna Karhu on erikoistunut neurologiseen kuntoutukseen, yläraajapotilaan kuntoutukseen ja kipukuntoutukseen. Hän on koulutettu rentoutusopastaja ja mindfulness ohjaaja.

Varaa aika netissä »