Työeläkekuntoutus

Työeläkekuntoutus
 
Ammatillinen kuntoutus tukee työssä jatkamista tai uuden uran löytämistä
 
Kenelle?
Työeläkekuntoutus on tarkoitettu henkilöille, joiden työkyky on olennaisesti heikentynyt ja nykyisessä työssä jatkaminen ei onnistu ilman lisäkoulutusta tai työtehtävien vaihtoa.
 
Tavoite
Ammatillisella kuntoutuksella voidaan tukea työelämässä jatkamistasi tai työelämään paluutasi, kun terveydentila heikentää työ- ja ansiokykyäsi. Valmentajasi tuella opit tunnistamaan omat voimavarat suhteessa nykyiseen työhösi ja laatimaan ohjattuna uuden ammatillisen suunnitelman.
 
Palvelut
 
Alkuhaastattelu
Alkuhaastattelun tavoitteena on kartoittaa asiakkaan kokonaistilanne ja mahdollisuudet palata työelämään ammatillisen kuntoutuksen avulla. Haastattelu sisältää yhdestä kahteen ammatillisen kuntoutusohjaajan tai -neuvojan tapaamista, joiden tuloksena syntyy yksityiskohtainen suunnitelma jatkotoimenpiteistä.
 
Tarvittavat täsmäselvitykset – kuten lääkärin konsultaatio tai psykologiset tutkimukset – sovitaan ja laskutetaan erikseen.

Työhönpaluun suunnitelma
Ammatillinen ohjaaja/neuvoja, sekä tarvittaessa sosiaalityöntekijä tai psykologi, laativat yhdessä asiakkaan kanssa tämän työhönpaluuta edistävän ammatillisen kuntoutuksen suunnitelman. Suunnitelma koostuu asiakkaan henkilökohtaisesta ohjauksesta, 2–6 tapaamiskerrasta sekä tarpeen mukaan tutustumiskäynneistä oppilaitoksiin ja työpaikkoihin.
 
Tarvittavat täsmäselvitykset – kuten lääkärin konsultaatio tai psykologiset tutkimukset – sovitaan tilaajan kanssa ja laskutetaan erikseen.

Työkokeilun järjestäminen ja työkokeilun tukipalvelut
Tavoitteena on kannustaa ja ohjata asiakasta ammatillisessa kuntoutumisessa ja työhönpaluussa. Tämä tapahtuu työkokeilun organisoinnin, työpaikan ja/tai työterveyshuollon yhteistyön sekä työkokeilupaikan etsimisen avulla.
 
Tarvittavat täsmäselvitykset – kuten lääkärin konsultaatio tai psykologiset tutkimukset – sovitaan tilaajan kanssa ja laskutetaan erikseen.
Yksikkömme sijaitsevat Kajaanissa, Rokualla ja Oulussa. Etäkuntoutuslaitteiston avulla voimme toimia laajasti Suomen alueella.

Työeläkekuntoutukseen hakeminen
Ammatilliseen kuntoutukseen haetaan lähettämällä omaan työeläkelaitokseen työeläkelaitoksen sivuilta löytyvä kuntoutushakemus ja esimerkiksi työterveyslääkärin laatima B-lausunto.
Työeläkelaitos tekee päätöksen ammatillisesta kuntoutuksesta hakemuksen ja lausunnon perusteella.
 
Lisätietoja: kuntoutus@rokua.com