Terapeuttinen harjoittelu

Tuki- ja liikuntaelimistö muodostuu luista, nivelistä, lihaksista ja hermoista. Vaurio missä tahansa näistä kudoksista voi heijastua laajemmalle ja aiheuttaa häiriötä toimintakyvyssä. Tavallisimpia oireita ovat kipu, jäykkyys tai turruus.

Tukiranka on kokonaisvaltainen järjestelmä ja häiriö jossain osassa voi vaikuttaa koko kehon toimintaan. Terapeuttisella harjoittelulla normalisoidaan häiriintynyt toiminta ja siten vaikutetaan oireen paranemiseen ja toimintakyvyn normalisoitumiseen.

Harjoittelu perustuu tarkkaan anatomian ja fysiologian tuntemiseen sekä viimeaikaiseen lääketieteelliseen tutkimustietoon kehon toiminnasta sekä harjoittelun vaikuttavuudesta. Liike on tehokas lääke kipuun. Liikkeellä tarkoitetaan liikkumisen lisäksi liikettä spesifisti tietyssä kudoksessa; esimerkiksi nivelessä, selkänikamissa, jänteissä tai välilevyssä. Harjoittelussa on tärkeää oikea ajoitus ja oikea annostus.