Syöpää sairastavat

Apua ja vertaistukea syövän kohdanneille lapsiperheille lasten perhekurssilla

Sopeutumisvalmennuskurssi tukee pientä kuntoutujaa ja hänen perhettään suoriutumaan sairastumisen muuttamassa elämäntilanteessa.

Kurssi on tarkoitettu alle kouluikäisille ja koulunsa aloittaville ja alakoululaisille. Kohderyhmänä ovat syöpää sairastavat lapset, joiden sairaudesta aiheutuu kuntoutuksen tarve.

Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan suoriutumisen ja osallistumisen mahdollistaminen sekä aktiivisuuden lisääminen lapselle merkityksellisissä arjen toiminnoissa. Koko perhe saa tärkeää vertaistukea, tietoa sairaudesta ja sen hoidosta sekä pääsee tutustumaan muihin vastaavassa tilanteessa oleviin perheisiin. Perhekurssilla tuetaan mahdollisimman hyvää kasvua ja kehitystö, tunnistetaan omia voimavaroja ja vahvuuksia sekä tuetaan vanhempia lapsen kasvatukseen liittyvissä erityistilanteissa ja autetaan sisaruksia ymmärtämään arjen tilannetta.

Kurssille osallistuu 8 kuntoutujaa sekä hänen perheensä (2 aikuista ja keskimäärin 2 sisarusta/kuntoutuja). Kurssi kestää 5 vuorokautta, ja se toteutetaan yhdessä jaksossa. Lasten kurssilla kuntoutujan perhe osallistuu kuntoutukseen koko kurssin ajan. 

Miten hakeudutaan?

Kuntoutushakemus KU104 tai KU132 sekä lääkärin B-lausunto toimitetaan Kelaan, jossa tehdään kuntoutuspäätös. Sopeutumisvalmennuskurssi on maksuton. Kuntoutujalla on mahdollisuus saada kuntoutusrahaa kurssin ajalta.

Kysy lisätietoja:

p. 020 7819 277 , kuntoutus@rokua.com