Kehitysvamma, kehityshäiriö tai monivammaisuus

Sopeutumisvalmennuskurssi tukee kuntoutujaa ja hänen perhettään suoriutumaan sairastumisen muuttamassa tai aiheuttamassa elämäntilanteessa. Elämäntilanteeseen vaikuttavat lisäksi kuntoutujan yksilö- ja ympäristötekijät.

Kohderyhmänä ovat yli 1-vuotiaat alle kouluikäiset koulunsa aloittavat lapset ja alakoululaiset, joilla on kehitysvamma, kehityshäiriö tai synnynnäinen moni- tai liikuntavamma, ja joilla sairaudesta aiheutuu moniammatillisesti toteutettavan kurssimuotoisen kuntoutuksen tarve.

Kehitysvammat, kehityshäiriöt tai monivammaisuus -kursseille valitaan lapsia,

  • joilla on asianmukaisesti diagnosoitu harvinainen kehitysvamma
  • jonka toimintakyky vastaa lievästi ja keskivaikeasti kehitysvammaisen lapsen tasoa (tarvitsee jonkin verran ikäistään enemmän tukea päivittäisissä toiminnoissa)

Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan suoriutumisen ja osallistumisen mahdollistaminen sekä kuntoutujan aktiivisuuden lisääminen kuntoutujalle merkityksellisissä arjen toiminnoissa. Lisäksi kurssilla on tavoitteena mm. mahdollisimman hyvän kasvun ja kehityksen tukeminen, omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen sekä vanhempien tukeminen lapsen kasvatukseen liittyvissä erityistilanteissa ja auttaa sisarusta ymmärtämään arjen tilannetta.

Kurssille osallistuu 6 kuntoutujaa sekä hänen perheensä (2 aikuista ja keskimäärin 2 sisarusta/kuntoutuja). Kurssi kestää 5 vuorokautta, ja se toteutetaan yhdessä jaksossa. Lasten kurssilla kuntoutujan perhe osallistuu kuntoutukseen koko kurssin ajan.

Tulevat kurssit ja ajankohdat:

 

Koulunsa aloittavien perhekurssit:

Koulunsa aloittavat, kurssinumero: 72622
Ajankohta: 16.09.2019 - 20.09.2019

Hae kurssille » 

 

Alakoululaisten perhekurssit:

Alakoululaiset, kurssinumero: 72624
Ajankohta: 28.10.2019 - 01.11.2019

Alakoululaiset, kurssinumero: 72627
Ajankohta: 18.11.2019 - 22.11.2019

Hae kurssille » 

 

Miten hakeudutaan?

Kuntoutushakemus KU104 tai KU132 sekä lääkärin B-lausunto toimitetaan Kelaan, jossa tehdään kuntoutuspäätös. Sopeutumisvalmennuskurssi on maksuton. Kuntoutujalla on mahdollisuus saada kuntoutusrahaa kurssin ajalta.

Kysy lisätietoja:

Kuntoutuspäällikkö Eija Väänänen, p. 020 7819 376; kuntoutus@rokua.com