Näin varmistamme mahdollisimman turvallisen kuntoutumisen

Turvalliseten kuntoutuspalvelujen turvaaminen asiakkaillemme ja turvallisen työnteon mahdollisuus henkilökunnallemme on meille sydämen asia. Suomen hallitus, viranomaiset ja kuntoutuksen tilaajat eivät ole kieltäneet kuntoutuksen toteuttamista joten kuntoutustoiminta jatkuu varotoimenpiteiden turvin. Ravitsemisliikkeiden mahdollinen sulku ei vaaranna kuntoutuksen ruokapalveluja. Kaikki yksikössämme saavat terveelliset ateriapalvelut jatkossakin.

Yksikkömme sijaitsee rauhallisessa paikassa, puhtaan mäntymetsän keskellä, kaukana kasvukeskuksista ja ruuhkaisista matkailukeskuksista.

Kuntoutustoimintamme toteutetaan yleisten, voimassaolevien koronalinjausten mukaisesti. Kuntoutuksen aikana toimitaan pienissä ryhmissä, monipuolisissa tiloissamme, ulkona ja sisällä.

Osaava terveydenhuollon henkilökuntamme toimii aina asiakkaiden terveyden ja turvallisuuden parhaaksi
Yksikössämme on useita paikkoja käsien pesuun ja desinfiointiin. Ohjeistamme turvaväleistä huolehtimiseen. Porrastamme ruokailut ja uima-allasosaston käytön. Kuntoutusasiakkaat majoittuvat toistaiseksi 1hh, pariskunnat 2hh ja perheet omissa huoneissaan. Huolehdimme aina tilojemme puhtaanapidosta ja nyt aivan erityisesti.

Kaikille kuntoutusasiakkaille jaetaan tulovaiheessa kasvosuojat, joiden käyttöön on vahva suositus mikäli terveydelliset syyt eivät ole esteenä. Huolehdimme turvaväleistä ja vältämme turhia fyysisiä kontakteja.

Mikäli joku asiakkaistamme sairastuu, toimimme varojärjestelyohjeiden mukaisesti. Teemme aktiivisesti yhteistyötä tilaajatahojen, paikallisten terveydenhuollon toimijoiden ja viranomaisten kanssa ja noudatamme annettuja ohjeita.

Flunssaisena tai oireisena et voi kuntoutukseen tulla. Et myöskään silloin, jos olet olet matkustanut alle 14vrk ennen kuntoutukseen tuloa ulkomaille tai olet altistunut lähipiirissäsi COVID 19.

Tervetuloa kuntoutumaan turvallisesti Rokualle!

Jos jokin asia mietityttää, voit soittaa meille, p. 0207819277.

****************************************  

Olemme ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen pohjoissuomalainen asiantuntija ja edelläkävijä. Olemme aidosti pohjoissuomalaisessa omistuksessa ja palvelleet kuntoutusasiakkaitamme jo lähes 40 vuotta.

 Tarjoamme laaja-alaisia kuntoutuspalveluja lapsille ja nuorille, työelämässä oleville, työstä poissaoleville työikäisille, ikäihmisille ja vaikeavammaisille.

 Teemme yhteistyötä useiden kuntoutuksen lähettäjätahojen kanssa kuten Kansaneläkelaitos, Työvoimahallinto, Valtiokonttori, Työeläke- ja tapaturmavakuutusyhtiöt, Sairaanhoitopiirit, perusterveydenhuolto.

Lue lisää

Lapset ja nuoret

Toteutamme Rokualla Kelan rahoittamia ja järjestämiä sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseja lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen ja lähiomaisilleen.

Lue lisää

Työikäiset

Ydintoimintaamme on työikäisten työhyvinvoinnin ja työ- ja toimintakyvyn edistäminen. Tarjoamme monipuolisen valikoiman kuntoutus- ja tutkimuspalveluja työelämässä oleville tai sinne paluuta tekeville ihmisille.

Lue lisää

Ikäihmiset

Seniorikuntoutuksen tavoitteena on ikääntyvän ihmisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen. Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia kohennetaan monipuolisilla yksilö- ja ryhmätoiminnoilla.

Lue lisää

Vaativa kuntoutus

Vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus perustuu julkisessa terveydenhuollon yksikössä laadittuun kirjalliseen kuntoutussuunnitelmaan. Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan toiminta- ja työkyvyn turvaaminen ja parantaminen.

Lue lisää

Työeläkekuntoutus

Työeläkekuntoutus on tarkoitettu henkilöille, joiden työkyky on olennaisesti heikentynyt ja nykyisessä työssä jatkaminen ei onnistu ilman lisäkoulutusta tai työtehtävien vaihtoa.

Lue lisää

Sairausryhmä- kohtaiset

Kelan järjestämien kuntoutuskurssien tavoitteena on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen työ- ja toimintakyvyn parantaminen tai säilyttäminen. Kurssit ohjaavat omatoimiseen kunnon ylläpitämiseen.

Lue lisää

Monipuolista kuntoutusta etäkuntoutuksella

Etäkuntoutuspalvelut tarjoavat kuntoutujalle mahdollisuuden kuntoutua kotona kaksisuuntaisen videoyhteyden avulla. Etäkuntoutus tuo kuntoutuksen monipuolisen tarjonnan kaikkia lähelle ja tilaajalle konsepti tarjoaa kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta.

Lue lisää