Kuljettajan ammattipätevyyskoulutus

Kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyskouluksia järjestetään Rokualla kylpylähotellin tiloissa, maailman pohjoisimman ja Suomen ainoan Geoparkin sydämessä. Koulutukset ovat mainio tapa yhdistää koulutus- ja virkistysviikonloppu upeassa ympäristössä. Rokua Health & Spa Hotellissa nukut yösi hyvin ja nautit olostasi. Kurssin jälkeen pääset virkistäytymään kylpylään ja supisuomalaiseen saunaan, nauttimaan ravintolan ruuista sekä upeasta luonnosta. 

Ennakoiva ajaminen

REAK®, eli ennakoivan ajon kurssi, on tarkoitettu raskaiden ajoneuvojen kuljettajille. Ajaessaan liikenteessä raskaalla ajoneuvolla kuljettajan on tunnistettava paitsi itseensä ja ajoneuvoonsa liittyvät riskit myös muihin kuljettajiin ja heidän ajoneuvoihinsa, kevyeen liikenteeseen, tieliikenneympäristöön ja -oloihin sekä työtehtäväänsä liittyvät riskit.

Ennakoivan ajon kurssin tavoitteena on antaa kuljettajille valmiuksia:

 • Välttää vaaratilanteisiin joutumista; ennakointi taitoa parannetaan kehittämällä kuljettajien kykyä tunnistaa riskitekijöitä ja ottaa ne huomioon omassa toiminnassaan
 • Toimia myös kriittisissä tilanteissa ja ennakointimahdollisuuksien äärirajoilla
 • Toimia siten, että onnettomuuteen jouduttaessa sen henkilö- ja aineelliset vahingot olisivat mahdollisimman pienet.

Opetettavia sisältöjä ei tarjota valmiina omaksuttavina tosiasioina, vaan pikemminkin luonteenomaista opetukselle on se, että yhdessä kouluttajan kanssa etsitään ratkaisuja erilaisiin ongelmiin. REAK®-kursseja järjestävät Liikenneturvan koulutuksen saaneet kouluttajat.


Hätäensiapu ja alkusammutus

Koulutuksen tavoitteena on antaa kuljettajalle tiedot ja taidot miten toimia onnettomuustilanteissa tienpäällä. Hätäensiapu on henkeä pelastava ensiapu. Hätätilanteessa on aina kysymys minuuteista, sillä vakavasti loukkaantunut tai äkillisesti sairastunut tarvitsee apua nopeasti. Alkusammutuksen avulla voit ehkäistä tulipalon aiheuttamat vahingot tai vähentää niitä merkittävästi. Koulutuksen jälkeen kurssilainen osaa antaa hätäensiapu ja osaa tehdä alkusammutuksen alkusammutuskalustolla. 
 
Kurssin sisältö
 • Turvallisuustoimenpiteet eri vaaratilanteissa
 • Hätäilmoitus ja lisävahinkojen estäminen onnettomuustilanteissa
 • Hätäensiapu
 • Riskien välttäminen kuljetustyössä
 • Palamisen edellytykset
 • Vaarallisten aineiden ympäristölle aiheuttamat vaarat, niiden ennaltaehkäisy ja toiminta onnettomuustilanteessa
 • Sammuttamisen edellytykset
 • Alkusammutuskalusto ja sen toiminta
 • Alkusammutusharjoitus


Työturvallisuuskortti

Turvallisuuden hallinta yhteisellä työpaikalla edellyttää tilaajayrityksen ja toimittajayritysten välistä toimivaa yhteistyötä. Työturvallisuuskorttikoulutus antaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä työpaikalla.
 
Koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta myönnetään viisi vuotta voimassa oleva, henkilökohtainen työturvallisuuskortti.
 
Oppimistavoitteet:
 • Tuntee nolla tapaturma -periaatteen
 • Tuntee työturvallisuusvastuut 
 • Tuntee yhteisen työpaikan määritelmän ja toimijoiden roolit
 • Osaa tunnistaa yhteisen työpaikan kuormitustekijöitä
 • Osaa tunnistaa yhteisen työpaikan vaaroja


Työhyvinvoinnin perusteet

Koulutus toteutetaan teoriakoulutuksen, käytännön liikuntaharjoitteiden sekä kuntotestin yhdistelmänä.

Koulutuksen sisältö: 

Kuljettajan ruokavalio:
 • Terveellinen ravinto ja sen valinta
 • Ravintopäiväkirjan ja ”lautasmallin” opettelu ja käyttäminen
 • Ajantasaiset ravintosuositukset
 • Ruokavalion vaikutus työssä jaksamiseen etenkin vuorotyötä tehtäessä
Kuljettajan fyysinen suorituskyky:
 • Kuljettajan fyysisen suorituskyvyn parantaminen ja työkalut sen toteuttamiseen
 • Työn ohessa ja vapaa-ajalla käytettävän liikuntamuotojen esittely ja valinta
 • Fyysisen suorituskyvyn vaikutus työssä jaksamiseen etenkin vuorotyötä tehtäessä

Koulutuksen kesto on 7x45min. Kouluttajina toimivat fysioterapeutti ja liikuntafysiologi. Opetuksesta vastaavana johtajana Raine Niinimaa, Ruukin turvallisuuspalvelut.


Kuormaaminen ja varmistaminen

Ajoneuvon oikea ja turvallinen kuormaaminen kuuluu kuljetusalan ammattilaisen perustaitoihin.  Ajoneuvon oikea kuormaustapa ja kuorman varmistaminen ovat ratkaisevia ajoneuvon hallittavuuden, liikenneturvallisuuden sekä kuljetusvahinkojen estämisen kannalta. Ne ovat myös osa vastuullista yrityskuvaa. 

Koulutuksen tavoitteet:

 • Kuljettaja osaa kuormata ajoneuvon turvallisuussääntöjen mukaisesti
 • Kuljettaja tietää ajoneuvoon liikkeessä vaikuttavat voimat sekä kuormituksen vaikutuksen ajoneuvon vakauteen ja painopisteeseen
 • Kuljettaja tietää ylikuormituksen merkityksen ja seuraukset
 • Kuljettaja hallitsee kuorman varmistusmenetelmät
 • Kuljettaja osaa toimia ennakoivasti, tunnistaa ja ymmärtää virheellisen kuormauksen riskit

Koulutuksessa käydään läpi useita tosielämän käytännön esimerkkejä. Ajoneuvon kuormausta opiskellaan harjoituksilla, joissa säännöksiä sovelletaan käytäntöön. Kouluttajana toimii yli 30 vuotta raskaan liikenteen parissa työskennellyt ammattilainen. Kouluttaja tuntee lainsäädännön ja myös säännösten soveltamisen viranomaisvalvonnassa.


Majoituspaketti:

263,00 € / hlö (sis. ALV 24%)
sis. majoituksen 2hh:ssa, koulutusohjelman, ruokailut (1 x lounas, kahvi+kahvileipä, päivällinen, aamiainen), kylpylän ja kuntosalin vapaa käyttö sekä 1 ohjattu liikunta sisällä tai ulkona. 1 hh lisä +35€/vrk 
 

Pelkkä koulutus:

136,40 € / hlö (sis. ALV 24%)
sis. koulutusohjelman (ruokailut erillishinnoittelu)
 
Pyydä tarjous ryhmällenne ja varaa koulutus:
myynti@rokua.com tai p. 020 7819 200

Lisätiedot koulutuksesta: Ruukin turvallisuuspalvelut, Raine Niinimaa, p. 0405143 539, raine.niinimaa@ruukinturvallisuuspalvelut.fi