KIILA-kuntoutus

KIILA-kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan työkyvyn parantaminen ja tukeminen sekä työelämässä pysyminen. 

KIILA-kuntoutus perustuu toimiviin ratkaisuihin ja käytäntöihin, jotka liittyvät kuntoutujan työhön ja hänen terveytensä ja elämänhallintansa tukemiseen.

KIILA-kuntoutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä työnantajan ja työterveyshuollon kanssa.

KIILA-kuntoutuksen kohderyhmänä ovat työssä olevat alle 67-vuotiaat henkilöt, jotka ovat vakituisessa työsuhteessa tai jotka työskentelevät määräaikaisissa, toistuvissa työsuhteissa. Tämä käsittää myös yrittäjät. Kuntoutusperusteen määrittää henkilön ajankohtainen yksilöllinen kuntoutustarve.

Kuntoutus toteutetaan ryhmämuotoisina avovuorokausina (majoitusmahdollisuus) ja yksilöllisen avopäivän sekä yksilöllisten käyntikertojen yhdistelmänä.

KIILA-kuntoutus voidaan toteuttaa joko yksilökohtaisesti tai ammattiala- tai työpaikkakohtaisissa ryhmissä.

 

Tulevat kurssit ja aloitusjakson ajankohdat:

Myyjien ja kaupan alalla työskentelevien KIILA,  kurssinumero: 76131
Tilannearviointi: 04.11.2019 - 04.01.2020

Hae kurssille » 

Hoitoalalla työskentelevien KIILA,  kurssinumero: 76133
Tilannearviointi: 04.11.2019 - 20.12.2019

Täynnä

Tehdastyötä tekevien KIILA,  kurssinumero: 76134
Tilannearviointi: 04.11.2019 - 20.12.2019

Hae kurssille » 

Kiinteistö- ja siivouspalveluiden esimiesten ja toimihenkilöiden KIILA,  kurssinumero: 76132
Tilannearviointi: 30.11.2019 - 01.02.2020

Hae kurssille » 

 

Miten hakeudutaan?

Kuntoutukseen on esivalinta, joka tehdään työterveyshuollossa.  Hakuvaiheessa toimitetaan Kelaan lääkärin kirjoittama B-lausunto, kuntoutujan täyttämä kuntoutushakemus KU101 sekä esimiehen kanssa täytetty ammatillinen selvityslomake KU200. Kela tekee lopullisen kuntoutujavalinnan. 

Kysy lisätietoja:

Kuntoutuspäällikkö Eija Väänänen p. 020 7819 376 tai kuntoutus@rokua.com