IKKU-ikäihmisten kuntoutus

Kelan järjestämä kuntoutuskurssi on tarkoitettu kotona tai palvelutalossa asuville yli 68-vuotiaille monisairaille, jotka ovat poissa työelämästä. Kurssi myönnetään henkilöille, joiden selviytymistä ja osallistumista arjen toimintoihin voidaan tukea kuntoutuksen keinoin. Lisäksi edellytetään, että kuntoutujalla on riittävästi itsenäistä toimintakykyä, jotta hän kykenee liikkumaan palveluntuottajan tiloissa ilman jatkuvaa avustamista sekä osallistumaan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen. 

Tavoitteet ja sisältö

Kuntoutuksen tavoitteena on parantaa toimintakykyä ja tukea kuntoutujan kotona ja sen lähiympäristössä selviytymistä. Lisäksi tavoitteena on elämänlaadun parantuminen ja hyvän elämänlaadun ylläpitäminen.

Kuntoutuskurssi kestää 10 vuorokautta ja sisältää 1 kotikäynnin. Kuntoutujan omainen/läheinen osallistuu palveluntuottajan toteuttamalle kotikäynnille.

Tulevat kurssit ja aloitusajankohdat:

Kurssinumero: 77506
Ajankohta: 3.8.2020 - 7.8.2020

Kurssinumero: 77507
Ajankohta: 17.8.2020 - 21.8.2020

Kurssinumero: 77508
Ajankohta: 7.9.2020-11.9.2020

Kurssinumero: 77509
Ajankohta: 31.08.2020-04.09.2020

Kurssinumero: 77510
Ajankohta: 14.09.2020-18.09.2020

Kurssinumero: 77511
Ajankohta: 26.10.2020-30.10.2020

Miten hakeudutaan?

Toimita nykyistä terveydentilaa ja toimintakykyä kuvaava B-lääkärinlausunto tai kuntoutussuunnitelma ja kuntoutushakemus KU132 lähetetään Kelaan. Kuntoutushakemus löytyy Kelan sivuilta.

Kysy lisätietoja:

p. 020 7819 277,  kuntoutus@rokua.com