Toimintaterapia

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on tarjota asiakkaalle keinoja selviytyä mahdollisimman omatoimisesti oman elinympäristönsä arkisissa tilanteissa. Terapiassa pyritään vaikuttamaan asiakkaan toimintamahdollisuuksiin, joita saattavat rajoittaa erilaiset kehitykselliset häiriöt, ikääntymisen mukanaan tuomat muutokset, sairaudet tai vammat. Toimintaterapian asiakkaaksi voi tulla lapsi, nuori, aikuinen tai ikäihminen.

Asiakkaaksi voi tulla Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintarenkaan lääkärin lähetteellä tai itsemaksavana.