Taito-kurssi

Kohderyhmä:

Kelan järjestämän ja rahoittaman ammatillisen kuntoutuskurssin kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka tarvitsevat kuntoutuksellista tukea:

  • työllistymiseen
  • koulutuksen käynnistymiseen
  • ammattialan vaihtamiseen tai syrjäytymisen ehkäisemiseen

Kursseille valitaan eri sairauksia sairastavia 18–60-vuotiaita kuntoutujia, jotka täyttävät Kelan ammatillisen kuntoutuksen kriteerit.

Työ- tai opiskelukyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaista heikentymistä arvioitaessa huomioidaan sairauden lisäksi myös henkilön muu kokonaistilanne, kuten psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen toimintakyky sekä muut elämäntilanteeseen vaikuttavat tekijät.

Lisäksi kuntoutujalle aiheutuu moniammatillisesti toteutettavan kurssimuotoisen kuntoutuksen tarve. Kuntoutustarve tulee olla todettu julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa tai opiskelijaterveydenhuollossa.

Kuntoutuksen edellytyksenä on, että sairaus tai vamma aiheuttaa työkyvyn olennaisen heikentymisen tai työkyvyttömyyden uhkan.

Kurssille valitaan henkilöitä, joilla ei ole ammatillista koulutusta, ovat keskeyttäneet opintonsa sairauden vuoksi, eivät ole työllistyneet, vaihtavat ammattia, ovat jääneet työttömiksi tai joilla työttömyys on jatkunut pitkään. He voivat olla sairauspäivärahalla, kuntoutustuella tai työkyvyttömyyseläkkeellä. Lisäksi kuntoutuja tarvitsee työllistymisen tueksi monialaista palvelua.

Tavoitteet ja sisältö:

Kuntoutuksen tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn turvaaminen ja parantaminen. Lisäksi tavoitteena on mm. työelämätaitojen vahvistaminen, elämänhallinnan ja aktiivisuuden lisääminen, omien voimavarojen ja osaamisen sekä vahvuuksien tunnistaminen.

Kuntoutus sisältää ryhmämuotoisia avojaksoja, yksilöllisen työharjoittelun sekä yksilöllisiä käyntikertoja jaksojen välillä. Kurssi toteutetaan 12 kuukauden aikana. Avomuotoisessa kuntoutuksessa on myös majoitusmahdollisuus.

Vuoden 2018 kurssinumerot ja aloitusjakson ajankohdat:

18-29 -vuotiaat, kurssinumero: 72235
Ajankohta: 03.09.2018 – 21.09.2018

Hae kurssille » 

18-60 -vuotiaat, kurssinumero: 72238
Ajankohta: 08.10.2018 – 26.10.2018

Hae kurssille » 

18-60 -vuotiaat, kurssinumero: 72239
Ajankohta: 12.11.2018 – 30.11.2018

Hae kurssille » 

Miten hakeudutaan?

Kuntoutukseen hakeudutaan terveydenhuollon kautta. Hakemukset KU101 ja lääkärin B-lausunto toimitetaan kotipaikkakunnan Kelaan.

Kysy lisätietoja:

Kuntoutuspäällikkö Eija Väänänen, p. 020 7819 376, kuntoutus@rokua.com