Harvinaista sidekudossairautta sairastavat

Sopeutumisvalmennuskurssi tukee kuntoutujaa suoriutumaan sairastumisen muuttamassa tai sairastumisen aiheuttamassa elämäntilanteessa. Elämäntilanteeseen vaikuttavat lisäksi kuntoutujan yksilö- ja ympäristötekijät. Kurssin lähtökohtana ovat kuntoutujan kokonaistilanne, terveydentila, toimintakyky ja elämäntilanne sekä niihin yhteydessä olevat erilaiset yksilölliset tekijät ja ympäristötekijät.

Kohderyhmänä ovat harvinaisia sidekudossairauksia sairastavat aikuiset, jotka ovat opiskelemassa, työelämässä, palaamassa työhön, kuntoutustuella tai poissa työelämästä. Sairaudesta aiheutuu moniammatillisesti toteutettavan kurssimuotoisen kuntoutuksen tarve.

Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan suoriutumisen ja osallistumisen mahdollistaminen sekä kuntoutujan aktiivisuuden lisääminen kuntoutujalle merkityksellisissä arjen toiminnoissa.

Kuntoutujan suoriutumisen ja osallistumisen tukemisen lisäksi kurssilla on tavoitteena tiedon lisääminen harvinaisista sidekudossairauksista ja sen hoidosta, voimavarojen löytäminen sidekudossairauden kanssa elämiseen, sairauden aiheuttaman uuden tilanteen hyväksyminen ja siihen sopeutuminen, kivunhallintakeinoihin perehtyminen, työssä ja arjessa selviytymiskeinojen löytäminen sekä oman elämänhallinnan lisääminen mm. psykososiaalisia voimavaroja kehittämällä.

Kurssille osallistuu 10 kuntoutujaa. Kurssi kestää yhteensä 10 vuorokautta ja toteutetaan kahdessa jaksossa 9 kuukauden aikana.

Tulevat kurssit ja aloitusajankohdat

Systemaattiset sidekudossairaudet

Systeemiset sidekudossairaudet, kurssinumero: 72027
Ajankohta: 26.11.2018 – 30.11.2018

Hae kurssille » 

Systeemiset sidekudossairaudet, kurssinumero: 72566
Ajankohta: 28.01.2019 – 01.02.2019

Hae kurssille » 

Systeemiset sidekudossairaudet, kurssinumero: 72567
Ajankohta: 25.03.2019 - 29.03.2019

Hae kurssille » 

Systeemiset sidekudossairaudet, kurssinumero: 72568
Ajankohta: 05.08.2019 - 09.08.2019

Hae kurssille » 

 

Sjögrenin oireyhtymä

Sjögrenin oireyhtymä, kurssinumero: 72561
Ajankohta: 25.02.2019 - 01.03.2019

Hae kurssille » 

Sjögrenin oireyhtymä, kurssinumero: 72569
Ajankohta: 08.04.2019 - 12.04.2019

Hae kurssille » 

Sjögrenin oireyhtymä, kurssinumero: 72562
Ajankohta: 02.09.2019 - 06.09.2019

Hae kurssille » 

Sjögrenin oireyhtymä, kurssinumero: 72571
Ajankohta: 21.10.2019 - 25.10.2019

Hae kurssille » 

 

Vaskuliittisairaudet

Vaskuliittisairaudet, kurssinumero: 72570
Ajankohta: 06.05.2019 - 10.05.2019

Hae kurssille » 

 

Miten hakeudutaan?

Kuntoutushakemus KU132 sekä lääkärin B-lausunto toimitetaan Kelaan, jossa tehdään kuntoutuspäätös. Sopeutumisvalmennuskurssi on maksuton. Kuntoutujalla on mahdollisuus saada kuntoutusrahaa kurssin ajalta.

Kysy lisätietoja:

Kuntoutuspäällikkö Eija Väänänen, p. 020 7819 376; kuntoutus@rokua.com