Selkäydinvammakurssit, osittainen perhekurssi

Sairauden tai tapaturman aiheuttaman selkäydinvamman saaneiden sopeutumisvalmennuskurssit ovat tarkoitettu aikuisille, joilla on tapaturman tai sairauden aiheuttama selkäydinvamma ja jotka ovat työelämässä, palaamassa työhön, kuntoutustuella tai poissa työelämästä.

Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan työ-/opiskelu- ja toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen. Työ-/Opiskelu- ja toimintakyvyn turvaamisen ja parantamisen lisäksi kurssilla on seuraavia tavoitteita:

  • helpottaa ja tukea arkielämässä selviytymistä
  • hyödyntää ryhmän vertaistukea psyykkisessä sopeutumisessa muuttuneeseen elämäntilanteeseen.

Kuntoutuskurssin tavoitteisiin pyritään yksilö- ja erityisesti ryhmätoimintojen avulla.

Kurssi kestää yhteensä 10 vuorokautta ja se toteutetaan yhdessä jaksossa. Omainen on mukana kuntoutuksen päätösvaiheessa 3 vrk.

Vuoden 2018 kurssinumerot ja aikataulu:

Kurssinumero: 66436
Ajankohta: 07.11.2018 – 16.11.2018

Miten hakeudutaan?

Kuntoutuksessa on esivalinta, jolloin hakija toimittaa nykyistä terveydentilaa ja toimintakykyä kuvaavan lääkärin B-lausunnon tai kuntoutussuunnitelman ja kuntoutushakemuksen KU132 osoitteeseen Rokuan Kuntoutus Oy, Hallituskatu 36A, 90100 Oulu. Lopullisen kuntoutuspäätöksen tekee Kela. Kuntoutuksen toteutuspaikka on Rokualla, Kuntoraitti 2, 91670 Rokua. Kuntoutushakemus löytyy Kelan sivuilta.

Kysy lisätietoja:

Kuntoutuspäällikkö Eija Väänänen, p. 020 7819 376; kuntoutus@rokua.com