Crohin tautia ja /tai colitis ulcerosaa sairastavat

Crohin tautia ja /tai colitis ulcerosaa sairastavien kuntoutuskurssit ovat tarkoitettu aikuisille, jotka ovat opiskelemassa, työelämässä, palaamassa työhön, kuntoutustuella tai poissa työelämästä. Sairaudesta aiheutuu moniammatillisesti toteutettavan kurssimuotoisen kuntoutuksen tarve. Edellytyksenä on, että työ- ja toimintakykyä voidaan turvata tai parantaa suunnitellulla kuntoutuksella.

Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan työ-, opiskelu- ja toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen. Sopeutumisvalmennuskurssilla saadaan tietoa sairaudesta ja sen viimeisistä tutkimus- ja hoitomenetelmistä ja annetaan ohjausta, tietoa sekä tukea ravinto- ja elämäntapa-asioihin. Tavoitteena on myös tukea toimintakykyä ja elämänhallintaa haasteellisessa elämäntilanteessa sekä auttaa kuntoutujaa tunnistamaan monimuotoisen sairautensa oireet ja auttaa häntä löytämään keinoja välttämään niitä pahentavia tekijöitä.

Kurssi kestää 10 vuorokautta ja se toteutetaan kahdessa jaksossa (5 + 5 vrk).

Vuoden 2018 kurssinumerot ja aloitusajankohdat:

Kurssinumero: 65690
Ajankohta: 21.5.2018 – 25.5.2018


Miten hakeudutaan?

Hakijan on toimitettava lähimpään Kelan toimistoon nykyistä terveydentilaa ja toimintakykyä kuvaava lääkärin B-lausunto tai kuntoutussuunnitelma ja kuntoutushakemus KU132. Kuntoutushakemus löytyy Kelan sivuilta.

Kysy lisätietoja:

Kuntoutuspäällikkö Eija Väänänen, p. 020 7819 376; kuntoutus@rokua.com