Aivovammaan sairastuneiden kuntoutus, osittainen perhekurssi

Traumaattisesti aivovamman saaneiden aikuisten intensiivisen kuntoutuskurssi ja sopeutumisvalmennuskurssit ovat tarkoitettu traumaattisen aivovamman saaneille, yli 16-vuotiaille henkilöille, jotka ovat työelämässä, palaamassa työhön, kuntoutustuella tai poissa työelämässä. Kuntoutuksen edellytyksenä on, että työ- ja toimintakykyä voidaan turvata tai parantaa suunnitellulla kuntoutuksella.

Sopeutumisvalmennuskurssi:

Kurssille valitaan henkilöt, joille on diagnosoitu aivovamma ja joille on tehty tarpeelliset neurologiset tutkimukset terveydenhuollossa. Kuntoutus toteutetaan kahdessa jaksossa (5 + 5vrk). Omainen mukana molemmilla jaksoilla 2 vrk.

Intensiivinen kuntoutuskurssi:

Kurssille valitaan henkilöt, joille on diagnosoitu aivovamma ja joille on tehty tarpeelliset neurologiset tutkimukset terveydenhuollossa ja joiden vammautumisesta on kulunut vähintään vuosi ja enintään viisi vuotta. Kuntoutus toteutetaan kolmessa jaksossa (19 + 12 + 5vrk). Omainen mukana kuntoutuksen aikana 2 vrk kahdella ensimmäisellä jaksolla.

Miten hakeudutaan?

Hakijan on toimitettava lähimpään Kelan toimistoon nykyistä terveydentilaa ja toimintakykyä kuvaava lääkärin B-lausunto tai kuntoutussuunnitelma ja kuntoutushakemus KU132. Intensiivisessä kuntoutuskurssissa on esivalinta, jolloin hakemusmateriaali lähetetään osoitteeseen Rokuan Kuntoutus Oy, Hallituskatu 36A, 90100 Oulu. Kuntoutuksen toteutuspaikka on Rokualla, Kuntoraitti 2, 91670 Rokua. Kuntoutushakemus löytyy Kelan sivuilta.

Kysy lisätietoja:

Kuntoutuspäällikkö Eija Väänänen, p. 020 7819 376; kuntoutus@rokua.com