Luontoretket ja sointukylvyt

Kun pysähtyy olemaan ja hiljentymään luonnossa vapaasti sekä erilaisten harjoitteiden äärellä, voi saada mahdollisuuden aiempaa syvempään ja kokonaisvaltaisempaan luontokokemukseen aistien herkistymisen ja omalle sisimmälle avautumisen kautta. Samalla luonto hoitaa ja parantaa ja jokainen voi löytää itsestään uudenlaista hyvinvointia ja syvyyttä.

Ideologiaamme kuuluu toiminnallisuuden vähentäminen niin, että syntyneeseen tilaan avautuu mahdollisuus olemiselle ja sitä kautta (sekä myös erilaisten harjoitteiden avustuksella) syvälle kokemuksellisuudelle sekä rauhan ja tyyneyden tunteen vahvistumiselle.

Tarjoamme hyvinvointia lisääviä luontoretkiä ja sointukylpyjä, joissa ryhmä pääsee rentoutumaan äänimaljojen harmonisten äänten äärelle.