Psykoterapia

Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa 16-67 -vuotiaille. Alle 16-vuotiaiden terapiasta vastaa julkinen terveydenhuolto. Kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on tukea ja parantaa kuntoutujan työ- ja opiskelukykyä. Kuntoutuksella turvataan työelämässä pysyminen tai sinne siirtyminen, työhön paluu ja opintojen edistyminen.

Kela psykoterapian myöntämiskriteerit:

1. työ- tai opiskelukykysi on mielenterveyden häiriön vuoksi uhattuna

2. sinulla on ollut psykiatrisen diagnoosin saamisen jälkeen vähintään 3 kuukautta jatkunut hoitosuhde, johon sisältyy tarpeellinen lääketieteellinen, psykiatrinen ja psykoterapeuttinen tutkimus ja hoito

3. psykoterapian tarve perustuu yksilölliseen terapian tarpeen arvioon ja kuntoutussuunnitelmaan tai B-lääkärinlausuntoon, johon sisältyy psykiatrin arvio diagnoosista ja kuntoutustarpeesta

4. perusteellisen arviointilausunnon mukaan tarvitset terapiaa muiden hoito- ja kuntoutusmuotojen (esim. kriisiterapia tai aikarajoitteinen lyhytterapia) mahdollisuudet on selvitetty

5. hoitosuhteesi jatkuu edelleen psykiatrian erikoislääkärin suosituksen mukaan.

Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa enintään 80 kertaa vuodessa ja kolmessa vuodessa enintään 200 kertaa.

Kela myöntää terapian vuodeksi kerrallaan. Terapia voidaan myöntää siitä alkaen kun kaikki myöntämisen edellytykset täyttyvät, aikaisintaan kuitenkin sen kuukauden alusta, jolloin jätät hakemuksen Kelaan.

Voit saada Kelan tukemaa terapiaa enintään 3 vuoden ajan. Terapian loputtua terapeutti toimittaa Kelaan loppulausunnon.

Voit hakea terapialle jatkoa, jolloin tarvitset uuden lausunnon lääkäriltäsi.  Jos terapia on toteutunut suunnitellusti, riittää jatkohakemuksen liitteeksi hoitavan lääkärisi lausunto. Jos terapiakäynnit ovat jääneet hyvin vähäisiksi, terapia on toteutunut epäsäännöllisesti, se on keskeytynyt tai terapiassa ei ole edistytty tavoitteiden mukaisesti, tarvitset jatkohakemuksen liitteeksi lausunnon psykiatrilta. Lisäksi jatkohakemuksen liitteeksi tarvitset aina lausunnon terapeutiltasi.

Varaa aika netissä »

Jos et löydä sopivaa aikaa, soita p. 08 81 55 282 tai lähetä sähköpostia mediterapia@rokua.com