Kielellinen erityisvaikeus

Sopeutumisvalmennuskurssi tukee kuntoutujaa ja hänen perhettään suoriutumaan sairastumisen muuttamassa tai aiheuttamassa elämäntilanteessa. Elämäntilanteeseen vaikuttavat lisäksi kuntoutujan yksilö- ja ympäristötekijät.

Kohderyhmänä ovat yli 4-vuotiaat mutta alle kouluikäiset lapset sekä alakoululaiset ja yläkoululaiset, joilla on kielellinen erityisvaikeus, josta aiheutuu moniammatillisesti toteutettavan kurssimuotoisen kuntoutuksen tarve.

Edellytykset:

  • opiskelu- ja toimintakykyä voidaan tukea ja edistää suunnitellulla kuntoutuksella
  • kielellinen erityisvaikeus on asianmukaisesti tutkittu ja todettu

Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan suoriutumisen ja osallistumisen mahdollistaminen sekä kuntoutujan aktiivisuuden lisääminen kuntoutujalle merkityksellisissä arjen toiminnoissa.

Tämän lisäksi kurssilla on esimerkiksi seuraavia yleisiä tavoitteita:

  • auttaa lasta toimimaan arjessa perheenjäsenten kanssa
  • auttaa lasta toimimaan ryhmässä tasavertaisesti toisten kanssa
  • erityisvaikeuden aiheuttamien haasteiden tiedostaminen arjessa ja koulussa sekä konkreettisten ratkaisujen löytäminen niiden selvittämiseksi
  • tiedon lisääminen kielellisestä erityisvaikeudesta
  • vanhempien tukeminen lapsen kasvatukseen liittyvissä erityistilanteissa

Kurssin alussa määritellään kuntoutujaryhmän ja kuntoutujan yksilölliset tavoitteet kurssin yleisten tavoitteiden mukaisesti.

Kurssille osallistuu 6 kuntoutujaa sekä hänen perheensä. Kurssi kestää 5 vuorokautta, ja se toteutetaan yhdessä jaksossa. Lasten kurssilla kuntoutujan perhe osallistuu kuntoutukseen koko kurssin ajan.

Tulevat kurssit ja ajankohdat:

Yli 4-vuotiaat alle kouluikäiset:

Yli 4-vuotiaat alle kouluikäiset, kurssinumero: 72475
Ajankohta: 05.11.2018 – 09.11.2018

Hae kurssille » 

Yli 4-vuotiaat alle kouluikäiset, kurssinumero: 72474
Ajankohta: 10.12.2018 – 14.12.2018

Hae kurssille » 

Yli 4-vuotiaat alle kouluikäiset, kurssinumero: 72496
Ajankohta: 21.01.2019 - 25.01.2019

Hae kurssille » 

Yli 4-vuotiaat alle kouluikäiset, kurssinumero: 72497
Ajankohta: 11.03.2019 - 15.03.2019

Hae kurssille » 

Yli 4-vuotiaat alle kouluikäiset, kurssinumero: 72498
Ajankohta: 10.06.2019 - 14.06.2019

Hae kurssille » 

Yli 4-vuotiaat alle kouluikäiset, kurssinumero: 72499
Ajankohta: 22.07.2019 - 26.07.2019

Hae kurssille » 

Yli 4-vuotiaat alle kouluikäiset, kurssinumero: 72500
Ajankohta: 23.09.2019 - 27.09.2019

Hae kurssille » 

Yli 4-vuotiaat alle kouluikäiset, kurssinumero: 72501
Ajankohta: 21.10.2019 - 25.10.2019

Hae kurssille » 

 

Alakoululaiset:

Alakoululaiset, kurssinumero: 71957
Ajankohta: 15.10.2018 - 19.10.2018

Hae kurssille » 

Alakoululaiset, kurssinumero: 71956
Ajankohta: 19.11.2018 – 23.11.2018

Hae kurssille » 

Alakoululaiset, kurssinumero: 72502
Ajankohta: 08.04.2019 - 12.04.2019

Hae kurssille » 

Alakoululaiset, kurssinumero: 72503
Ajankohta: 20.05.2019 - 24.05.2019

Hae kurssille » 

Alakoululaiset, kurssinumero: 72504
Ajankohta: 26.08.2019 - 30.08.2019

Hae kurssille » 

Alakoululaiset, kurssinumero: 72505
Ajankohta: 18.11.2019 - 22.11.2019

Hae kurssille » 

 

Miten hakeudutaan?

Kuntoutushakemus KU104 tai KU132 sekä lääkärin B-lausunto toimitetaan Kelaan, jossa tehdään kuntoutuspäätös. Sopeutumisvalmennuskurssi on maksuton. Kuntoutujalla on mahdollisuus saada kuntoutusrahaa kurssin ajalta.

Kysy lisätietoja:

Kuntoutuspäällikkö Eija Väänänen, p. 020 7819 376; kuntoutus@rokua.com