KIILA-kuntoutus

KIILA-kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan työkyvyn parantaminen ja tukeminen sekä työelämässä pysyminen. 

KIILA-kuntoutus perustuu toimiviin ratkaisuihin ja käytäntöihin, jotka liittyvät kuntoutujan työhön ja hänen terveytensä ja elämänhallintansa tukemiseen.

KIILA-kuntoutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä työnantajan ja työterveyshuollon kanssa.

KIILA-kuntoutuksen kohderyhmänä ovat työssä olevat alle 67-vuotiaat henkilöt, jotka ovat vakituisessa työsuhteessa tai jotka työskentelevät määräaikaisissa, toistuvissa työsuhteissa. Tämä käsittää myös yrittäjät. Kuntoutusperusteen määrittää henkilön ajankohtainen yksilöllinen kuntoutustarve.

Kuntoutus toteutetaan ryhmämuotoisina avovuorokausina (majoitusmahdollisuus) ja yksilöllisen avopäivän sekä yksilöllisten käyntikertojen yhdistelmänä.

KIILA-kuntoutus voidaan toteuttaa joko yksilökohtaisesti tai ammattiala- tai työpaikkakohtaisissa ryhmissä.

 

Vuoden 2018 kurssinumerot ja aloitusjakson ajankohdat:

Myynti- ja markkinointialan KIILA,  kurssinumero: 73117
Tilannearviointi: 26.02.2018 – 13.04.2018

Hae kurssille » 

 

Lastentarhaopettajien KIILA,  kurssinumero: 73119
Tilannearviointi: 26.02.2018 – 20.04.2018

Hae kurssille » 

 

Oulunkaaren Opettajien KIILA,  kurssinumero: 73116
Tilannearviointi: 12.03.2018 – 27.04.2018

Hae kurssille » 

 

Maatalousyrittäjien KIILA,  kurssinumero: 73118
Tilannearviointi: 09.04.2018 – 11.05.2018

Hae kurssille » 

 

Keittiöalan KIILA,  kurssinumero: 73121
Tilannearviointi: 03.04.2018 – 18.05.2018

Hae kurssille » 

 

Tutkimushenkilöstön KIILA,  kurssinumero: 73120
Tilannearviointi: 03.04.2018 – 27.04.2018

Hae kurssille » 

 

Miten hakeudutaan?

Kuntoutukseen on esivalinta, joka tehdään työterveyshuollossa.  Hakuvaiheessa toimitetaan Kelaan lääkärin kirjoittama B-lausunto, kuntoutujan täyttämä kuntoutushakemus KU101 sekä esimiehen kanssa täytetty ammatillinen selvityslomake KU200. Kela tekee lopullisen kuntoutujavalinnan. 

Kysy lisätietoja:

Kuntoutuspäällikkö Eija Väänänen p. 020 7819 376 tai kuntoutus(ad)rokua.com