KIILA-kuntoutus

KIILA-kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan työkyvyn parantaminen ja tukeminen sekä työelämässä pysyminen. 

KIILA-kuntoutus perustuu toimiviin ratkaisuihin ja käytäntöihin, jotka liittyvät kuntoutujan työhön ja hänen terveytensä ja elämänhallintansa tukemiseen.

KIILA-kuntoutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä työnantajan ja työterveyshuollon kanssa.

KIILA-kuntoutuksen kohderyhmänä ovat työssä olevat alle 67-vuotiaat henkilöt, jotka ovat vakituisessa työsuhteessa tai jotka työskentelevät määräaikaisissa, toistuvissa työsuhteissa. Tämä käsittää myös yrittäjät. Kuntoutusperusteen määrittää henkilön ajankohtainen yksilöllinen kuntoutustarve.

Kuntoutus toteutetaan ryhmämuotoisina avovuorokausina (majoitusmahdollisuus) ja yksilöllisen avopäivän sekä yksilöllisten käyntikertojen yhdistelmänä.

KIILA-kuntoutus voidaan toteuttaa joko yksilökohtaisesti tai ammattiala- tai työpaikkakohtaisissa ryhmissä.

 

Tulevat kurssit ja aloitusjakson ajankohdat:

Oulun Poliisilaitoksen KIILA,  kurssinumero: 73122
Tilannearviointi: 22.10.2018 – 14.12.2018

Hae kurssille » 

Maanviljelijöiden KIILA,  kurssinumero: 73128
Tilannearviointi: 24.09.2018 – 09.11.2018

Hae kurssille » 

Monetra Oy:n henkilöstön KIILA,  kurssinumero: 73125
Tilannearviointi: 08.10.2018 – 16.11.2018

Hoitoalan KIILA,  kurssinumero: 73129
Tilannearviointi: 01.10.2018 – 14.12.2018

Oulun Poliisilaitoksen KIILA,  kurssinumero: 73123
Tilannearviointi: 05.11.2018 – 30.11.2018

Hae kurssille » 

 

Miten hakeudutaan?

Kuntoutukseen on esivalinta, joka tehdään työterveyshuollossa.  Hakuvaiheessa toimitetaan Kelaan lääkärin kirjoittama B-lausunto, kuntoutujan täyttämä kuntoutushakemus KU101 sekä esimiehen kanssa täytetty ammatillinen selvityslomake KU200. Kela tekee lopullisen kuntoutujavalinnan. 

Kysy lisätietoja:

Kuntoutuspäällikkö Eija Väänänen p. 020 7819 376 tai kuntoutus(ad)rokua.com