IKKU-ikäihmisten kuntoutus

Kelan järjestämä kuntoutuskurssi on tarkoitettu kotona tai palvelutalossa asuville ikääntyneille monisairaille, jotka ovat poissa työelämästä. Kuntoutujan tulee olla täyttänyt kurssille hakiessaan 68 –vuotta. Kuntoutujilla on sairauksista johtuen heille merkitseviä kotona selviytymisen tai muuta toimintakyvyn vaikeutta ja heidän toimintakykyä voidaan turvata tai parantaa kuntoutuksen avulla. Lisäksi edellytetään, että kuntoutujalla on riittävästi itsenäistä toimintakykyä, jotta hän kykenee liikkumaan palveluntuottajan tiloissa. Edellytetään myös vuoden sisällä tehdyn muistitestin (MMSE) tuloksen olevan yli 24. Kuntoutus painottuu fyysisen, psyykkisen sekä sosiaalisen toimintakyvyn, liikuntakyvyn ja päivittäisten toimintojen tukemiseen. Kuntoutukseen on esivalinta.

Tavoitteet ja sisältö

Kuntoutuksen tavoitteena on parantaa toimintakykyä ja tukea kuntoutujan kotona ja sen lähiympäristössä selviytymistä. Lisäksi tavoitteena on elämänlaadun parantuminen ja hyvän elämänlaadun ylläpitäminen.

Kuntoutuskurssi kestää 15 vuorokautta ja sisältää 1 kotikäynnin. Omainen on mukana viimeisellä jaksolla 2 vuorokautta.

Vuoden 2018 kurssinumerot ja aloitusajankohdat:

Kurssinumero: 66063
Ajankohta: 05.02. – 09.02.2018

Hae kurssille » 

Kurssinumero: 69615
Ajankohta: 26.02. – 02.03.2018

Hae kurssille » 

Kurssinumero: 69616
Ajankohta: 09.04. – 13.04.2018

Hae kurssille » 

Kurssinumero: 66064
Ajankohta: 23.04. – 27.04.2018

Hae kurssille » 

Kurssinumero: 66065
Ajankohta: 21.05. – 25.05.2018

Hae kurssille » 

Kurssinumero: 66066
Ajankohta: 30.07. – 03.08.2018

Hae kurssille » 

Kurssinumero: 66067
Ajankohta: 22.10. – 26.10.2018

Hae kurssille » 

Miten hakeudutaan?

Esivalintaa varten nykyistä terveydentilaa ja toimintakykyä kuvaava B-lääkärinlausunto tai kuntoutussuunnitelma ja kuntoutushakemus KU132 lähetetään osoitteeseen Rokuan Kuntoutus Oy, Hallituskatu 36A, 90100 Oulu. Kuntoutuspäätös tehdään Kelassa esivalinnan jälkeen. Kuntoutuksen toteutuspaikka on Rokualla, Kuntoraitti 2, 91670 Rokua.  Kuntoutushakemus löytyy Kelan sivuilta.

Kysy lisätietoja:

Kuntoutuspäällikkö Eija Väänänen: p. 020 7819376 tai kuntoutus(ad)rokua.com