Kuntoutusselvitys

Kansaneläkelaitoksen järjestämän ja Rokuan Kuntoutus Oy:n toteuttaman ammatillisen kuntoutusselvityksen tavoitteena on tunnistaa ja arvioida kuntoutujan työ- ja/tai opiskelukykyyn vaikuttavat tekijät ja selvittää sekä lääkinnällisen että erityisesti ammatillisen kuntoutuksen tarpeet ja mahdollisuudet. Päämääränä on tukea kuntoutujan työelämässä jatkamista, työelämään palaamista tai sinne siirtymistä.

Ammatillisen kuntoutusselvityksen aikana laaditaan ammatillinen kuntoutussuunnitelma kuntoutusvaihtoehtoineen. Selvityksen kesto määräytyy yksilöllisesti ja sen kesto on enintään 12 kuntoutuspäivää ja 1 - 3 seurantapäivää ja/tai 1 - 6 palveluntuottajan yhteydenottoa kuntoutujaan puhelimitse.

Miten hakeudutaan?

Hakuprosessiin tarvitaan työterveyslääkärin tai hoitavan lääkärin B-lausunto sekä oma kuntoutushakemus (KU101) joka toimitetaan Kelan paikallistoimistoon. Kelan kuntoutushakemus löytyy Kelan sivulta.

Lisätietoa kuntoutuspäällikkö Eija Väänänen p. 020 7819 376 tai kuntoutus(ad)rokua.com